ÇEVRE YÖNETİMİ

Gemi geri dönüşüm faaliyetlerinin çevresel riskleri değerlendirildiğinde, çevre koruma tedbirlerinin başında, çalışanların çevre koruma konusundaki hassasiyetlerinin artırılması gelmektedir. Çalışanların yaptıkları işten dolayı çevreye verecekleri zararın farkındalığını sağlamak maksadıyla, çevre bilinci farkındalık eğitimleri düzenlenir. Yıllık eğitim planlaması firmamızın Çevre Mühendisi tarafından yapılır. Belirlenen tarih ve saatte tüm çalışanların eğitime katılımı sağlanır.

Tesislerimizdeki, gemi geri dönüşüm faaliyetlerinde IMO versiyonu olan LANDING baştankara metodu uygulanmaktadır. Bu kapsamda; gemi geri dönüşüm faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hava-su-toprak kaynaklı çevresel etkileri günlük olarak çevresel etki kontrol listesi üzerinden kontrol edilir ve kayıt altına alınır.

Çevresel etki kontrol listesi kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet başlatılır. Uygunsuzluklar operasyon/saha ve gemi sorumlularına Çevre Mühendisi tarafından derhal iletilir. Uygunsuzluğun ortadan kaldırılması ve önlem alınması sağlanır.

ATIK YÖNETİMİ

Gemi bünyesindeki (IHM), tesis içi bakım ve onarım faaliyetleri ile ofis faaliyetlerinden kaynaklanan, ulusal Atık Yönetim Yönetmeliği ve uluslararası mevzuatlar kapsamındaki atıkların tespiti, sökümü, toplanması, geçici depolanması, bertaraf/geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi ve raporlanması çevre birimi tarafından sağlanır.

Tehlikeli atıkların geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine sevkinde, Mobil Atık Takip Sistemi kullanılır. Her bir atık taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve bu şekilde atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenerek atıklarımızın ne zaman, nerede ve nasıl değerlendirildiklerini, Lisanslı taşıyıcıların atıkları yetkili sürücü ile Uluslararası Tehlikeli madde taşımasına uygun ve güvenli bir şekilde teslim ettiğini, Lisanslı tesislerin yetkileri kapsamındaki tehlikeli atıkları mevzuat, lisans ve işletme şartlarına uygun kabul ettikleri bu sistem üzerinden izlenir.