Üst Yönetim olarak;

Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimler kullanarak  ilgili tarafların  ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,

Yürülükteki Çevre/ISG yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi

IMO –ILO  kılavuzlarına  BASEL ve HONG-KONG sözleşmesi ile AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,

Firmamızca  desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir kalite -Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemini sürdürmeyi,Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,

 

Çevre Yönetimi

Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi/ korunmasını sağlamayı,

Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi,

Çevre  performansını  arttırmak  için   yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini 

Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,

Acil   durumlar için hazır olmayı,

ISG Yönetimi

Faaliyet alanımızdaki yaralanmaların ve sağlık durumunun önlenmesi için güvenli ve  sağlıklı  çalışma  koşulları  sağlamayı,

Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerek izlemeyi,

Kontrol   hiyerarşisini  kullanarak  ISG  risklerini  kontrol etmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve azaltmayı,

ISG   performansını   arttırmak  için   yönetim sisteminin sürekli   iyileştirilmesini ,

ISG yönetim sistemi karar alma süreçlerinde işçilerin /temsilcilerine danışmayı ve  katılımlarını  sağlamayı

Acil durumlar için hazır olmayı,

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,

Firmamız adına taahhüt ederiz.

Kalite Yönetimi

Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini Sağlamayı,

Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi

Kalite yönetim sisteminin sürekli   iyileştirilmesini sağlamayı, 

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı, taahhüt ederiz.