EGE ÇELİK,

ISO 9001/2015-14001/2015-ISO 45001/2018 ve ISO 30000/2009 standartları şartlarına uygun olarak, Yönetim Sistemi’ni kurmuş dokümante etmiş ve uygulamaktadır. Bu sistem dokümanı; tüm çalışmaları, planları, hurda gemilerden elde edilen malzeme ve ekipmanları kontrollerle doğrular, elde edilen verilerle değerlendirir. Kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini sağlamayı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

 

EGE ÇELİK

Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan tüm süreçleri ve bu süreçlerin uygulamalarını, sıralarını, birbirleri ile etkileşimlerini, birbirlerine olan etkisini ve operasyonların etkinliğini belirlemiştir. Bu süreçlerin çalışmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağı ve bilgiyi sürekli temin etmektedir. Süreçler kalite planları doğrultusunda izlenmekte, ölçülmekte ve istatistikî tekniklerle analiz etmektedir. Yönetim sistemine çalışanların katılım ve danışması teşvik edilmektedir.

Firmamız müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetinin sağlanması, uygulanabilir şartların yerine getirilmesi ve müşteri isteklerinin karşılanması için teknolojik değişiklikleri takip ederek kendini sürekli günceller.