İSG YÖNETİMİ

Gemi geri dönüşüm faaliyetlerimizde, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması, memnuniyetlerinin sağlanması ve mesleki tatminin artırılması kapsamında iş sağlığı ve güvenlik kültürü uygulama usul ve esasları belirlenmektir. 

Bu uygulamalar;

 • Faaliyetlerimizde verimlilik yerine öncelikle çalışanların sağlık ve güvenliklerin sağlanması benimsenir.
 • Tesislerimizde çalışan sayısına bakılmaksızın, her çalışanın İSG hizmetlerinden yararlanması sağlanır.
 • Tüm çalışanların periyodik sağlık taramalarının yapılması ve katılımları sağlanır.
 • Genel Gemi geri dönüşüm faaliyetleri ve gemiye özel risk değerlendirmesi yapılır. Risk değerlendirmesine, GGD operasyon gemi/saha sorumlularının katılımları sağlanır.
 • Risk değerlendirilmesi ve risk yönetimi yaklaşımının çalışanlarca benimsenmesi sağlanır.
 • İş yeri hekimi ve iş güvenlik uzmanı desteklenir. Uyarı ve tavsiyeleri dikkate alınır.
 • Çalışanların eğitim ihtiyaçları belirlenir, uygulanır. Eğitim etkinlikleri ölçülür.
 • Çalışanların acil durumlara hazır olması ve farkındalık sağlaması için tatbikat planlaması yapılır. Uygulanır.
 • İlk ve acil yardım hizmetleri için gerekli organizasyon yapılır.
 • İş kazalarının kök sebepleri ve tekrarının önlenmesi için alınacak tedbirler belirlenir.
 • KSO (kaza sıklık) ve KAO (kaza ağırlık) oranları belirlenir. İzlenir. Gerekli tedbirler alınır.
 • Çalışanların yaptıkları işe uygun olarak KKD ile donatılması ve kullanımlarının kontrolü sağlanır.
 • Çalışanların mesleki tecrübe ve sahip olduğu sertifika dikkate alınarak çalışma alanları belirlenir ve görevlendirilir.
 • Çalışmalar esnasında iş güvenlik uzmanı tarafından güvenlik denetimleri yapılır.
 • Çalışanların bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması sağlanır.
 • Ekipman ve proses değişikliklerine çalışanların uyum sağlaması sağlanır.
 • Toplu ve kişisel korunma önlemlerine öncelik verilir.
 • Makina ve teçhizatın doğru ve emniyetli şekilde kullanılması sağlanır.
 • Kaldırma ve çekme ekipmanlarının teknik kontrollerinin yaptırılarak makine ve teçhizat kaynaklı riskler önlenir.
 • Tüm çalışanlar öğrenme sürecine dahil edilip iyi bir güvenlik performansı sağlamak için fikirlerine önem verilir.

        EGE ÇELİK çalışanlarının bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır. Bu husus politika ile belirlenir.