Ege Çelik

HAKKIMIZDA

Ege Çelik San. Tic. A.Ş. 2010 tarihinde UAB Gemi Geri Dönüşüm yetki belgesi ve ÇSB Gemi Söküm izni alarak Aliağa gemi söküm bölgesi 10 no’lu parselde gemi geri dönüşüm faaliyetlerine başlamıştır.

Ekonomik ömrünü tamamlayan gemiler satın alınarak tesise getirilmekte ve taraf olduğumuz Basel, IMO, ILO-HONG KONG sözleşmeleri, AB Yönetmeliği ile ulusal mevzuatlar kapsamında sökülerek geri kazanımı sağlanmaktadır.

Tesisimiz modern ekipmanlarla donatılmış olması yanı sıra tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve standardizasyona uyum sağlamıştır. 50 Metrelik kıyı şeridiyle toplamda 19.500 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren Ege Çelik, son teknoloji ekipman ve 100 kişilik uzman kadrosuyla senelik 70.000 ton üretim kapasitesine sahiptir.

Çevre, ISG ve Kalite yönetim sistemlerinin sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen ulusal Çevre ve ISG mevzuatları yanında, Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler (BASEL-ILO –IMO vb.) ve AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliğinin ilgili Çevre ve ISG mevzuatları yükümlülüklerini faaliyetlerine entegre etmiş ve 2019 yılında AB onaylı gemi geri dönüşüm tesisler listesine girmiştir.

İlgili mevzuatların uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturularak yasal gereklilikler yerine getirilmekte, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamakta, tehlikeli atıkların lisanslı firmalar aracılığı ile geri dönüşümü/bertarafı sağlanmakta, isg ve çevre ölçümlerini (gürültü, titreşim, emisyon, toz, deniz suyu, toprak analizleri –iş makinaları periyodik kontrolleri, topraklama vb.) akredite kuruluşlar aracılığı ile yapılmaktadır.